II Ogólnopolski konkurs skrzypcowy „Jak Wieniawski”

30.05-2.06.2019

II Konkurs skrzypcowy2 019