100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Lublin 2-3 czerwca 2018
Sala Koncertowa Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
Lublin, ul.Narutowicza 32a
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia z całej Polski. Swoją nazwą nawiązuje do osoby słynnego wirtuoza skrzypiec i kompozytora z Lublina, Henryka Wieniawskiego. Wydarzenie wpisuje się w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, poprzez propagowanie twórczości Henryka Wieniawskiego oraz twórczości kompozytorów polskich. W regulaminie konkursu obowiązkowym punktem programu jest utwór kompozytora polskiego.

Uczestnikami konkursu będą młodzi skrzypkowie od 7 do 19 roku życia z całej Polski, którzy zaprezentują swoje umiejętności w grze na skrzypcach. Grę oceniać będzie Jury złożone z osób uznanych w świecie wiolinistyki i pedagogiki skrzypcowej.

Konkurs stanowi forum wymiany doświadczeń uczniów i pedagogów z całej Polski. Celem konkursu jest rozwijanie zdolności i umiejętności gry uczniów klas skrzypiec od początku nauczania, rozbudzanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży, prezentacja osiągnięć artystycznych młodych muzyków, propagowanie twórczości kompozytorów polskich. Upowszechnianie i monitorowanie nauczania gry na skrzypcach.

Konkurs organizowany jest w najnowszej sali koncertowej Miasta Lublin, w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Sala koncertowa gwarantuje doskonałą akustykę i piękne wnętrze, co bardzo podnosi walory wykonawcze młodych artystów przybywających z całej Polski.

Główną częścią konkursu będą przesłuchanie konkursowe uczestników zakończone koncertem laureatów i wręczeniem nagród i dyplomów. Uczestnicy będą podzieleni na 6 kategorii wiekowych, laureaci każdej z kategorii otrzymają specjalne nagrody rzeczowe za zdobycie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca oraz wyróżnień stopnia pierwszego drugiego i trzeciego. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki. Konkursowi towarzyszyć będą konsultacje z profesorami Akademii Muzycznych.