III Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy w Lublinie

Jak Wieniawski”

Lublin 2021

EDYCJA ONLINE

1. ORGANIZATORZY KONKURSU

Fundacja Misja Dzieciom
Centrum Rozwoju i Edukacji Champion w Lublinie

2. ORGANIZACJA KONKURSU

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studentów.

2. Konkurs jest przeprowadzony wyłącznie w Internecie. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu zamieszczone są na stronie www.jakwieniawski.pl

3. Konkurs jest jednoetapowy.

4. Grupy wiekowe

Szkoła Muzyczna I stopnia
Kategoria A – uczniowie klas skrzypiec I – II cyklu sześcioletniego i I cyklu czteroletniego
Kategoria B – uczniowie klas skrzypiec III – IV cyklu sześcioletniego i II cyklu czteroletniego
Kategoria C– uczniowie klas skrzypiec V – VI cyklu sześcioletniego i III – IV cyklu czteroletniego

Szkoła Muzyczna II stopnia
Kategoria D – uczniowie klas skrzypiec I -II
Kategoria E – uczniowie klas skrzypiec III – IV,
Kategoria F – uczniowie klas skrzypiec V- VI
Wyższe szkoły muzyczne
Kategoria G – studenci do 23 roku życia

3. OBOWIĄZUJĄCY PROGRAM

Kategoria A, B, C

 • dwa  dowolne utwory solowe lub z towarzyszeniem fortepianu w tym jeden kompozytora polskiego (koncert, miniatura, fantazja, etiuda itd.)

Kategoria D, E, F, G

 • koncert część I lub III
 • utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu lub na skrzypce solo (również kaprysy oraz Sonaty i Partity J.S.Bacha – dwie kontrastujące części)

jeden z punktów programu – kompozytora polskiego

4. ZASADY UCZESTNICTWA

 • Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie konkursu.
 • W celu wzięcia udziału w Konkursie należy przesłać link odsyłający do nagrania audio-wideo (YouTube).

– na nagraniu musi być widoczna cała sylwetka grającego (w szczególności aparat gry wraz z całym instrumentem),

– nagranie należy zrealizować w jednym ujęciu, bez montażu (nie edytować, nie składać z kilku ujęć),

– film powinien być nagrany w poziomie,

– każdy utwór należy nagrać w osobnym pliku,

– nagranie prosimy umieścić wyłącznie w serwisie YouTube korzystając ze swojego prywatnego kanału, status filmu niepubliczny,

– link do nagrania należy podać w formularzu zgłoszenia,

– w opisie filmu należy umieścić każdorazowo:

IMIĘ i NAZWISKO – KOMPOZYTOR i NAZWA UTWORU

 • Czas trwania programu nie może przekroczyć 20 minut.
 • Program należy wykonać z pamięci.
 • Uczestnicy mogą wykonać program bez akompaniamentu.

5. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

 • Przesłanie zgłoszenia w terminie do 30.05.2021 (decyduje data wpływu) poprzez wypełnienie formularza uczestnika konkursu, dostępnego na stronie www.jakwieniawski.pl
 • Zgłoszenie na konkurs bez uiszczenia opłaty wpisowej jest nieważne.

6. JURY

 • Przesłuchania konkursowe ocenia Jury.
 • Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 15 czerwca 2021

7. NAGRODY

 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa , natomiast laureaci poszczególnych grup dodatkowo nagrody rzeczowe.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

9. Wszelkie aktualne informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej:

www.jakwieniawski.pl

informacji udziela:
Dyrektor konkursu Maria Dmowska: telefon 501360486, e-mail: 
[email protected]

Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza:
1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz jego opiekuna. Dane będą przetwarzane przez organizatora na potrzeby realizacji konkursu. Organizator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
2. Wyrażenie zgody na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku, danych i wypowiedzi osoby zgłaszającej się w związku z udziałem w konkursie, a także udostępnianiu informacji o konkursie oraz relacjonowaniu jego przebiegu.