Zgłoszenie uczestnika niepełnoletniego na kurs mistrzowski 2021, Kazimierz Dolny,