Zgłoszenie uczestnika niepełnoletniego na kurs mistrzowski 2020, Kazimierz Dolny,