Zgłoszenie uczestnika niepełnoletniego na kurs mistrzowski 2022, Kazimierz Dolny,