Zgłoszenie uczestnika niepełnoletniego na kurs mistrzowski 17-25 sierpnia 2019, Kazimierz Dolny,