mgr Mirosław Kozub

 

Wiolonczelista solista Filharmonii Lubelskiej , studia muzyczne ukończył z wyróżnieniem w klasie prof. W. Hermana na Akademii Muzycznej w Krakowie. Ukończył Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne przy Akademii Muzycznej w Krakowie , Studia Podyplomowe na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie kameralistyki w klasie prof. M. Nosowskiej . Uczestniczył w Kursach Mistrzowskich w Weimarze w klasach prof. T. Kuhne , oraz prof. R. Rautio.
Od 1989 roku pracuje w orkiestrze Filharmonii Lubelskiej jako muzyk solista, równocześnie prowadząc klasę wiolonczeli w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie . Jego uczniowie są laureatami wielu pierwszych nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych .
Na gruncie muzyki kameralnej od roku 1989 był członkiem wielu różnych zespołów kameralnych : Wieniawski Trio, Kwartet Fletowy, Trio Con Tenerezza , Lubelska Orkiestra Kameralna , z którymi występował w Hiszpanii , Szwajcarii , Bułgarii , Francji i na Ukrainie . Uczestniczył w wielu prestiżowych imprezach i cyklach koncertów : Koncerty Prezydenckie , Koncerty Zamkowe , festiwal Nałęczowskie Divertimento .
Za działalność pedagogiczną otrzymał szereg wyróżnień: medal „Komisji Edukacji Narodowej” , indywidualną nagrodę C.E.A. II st. ,nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz srebrny medal „Za długoletnią służbę”.