dr Joanna Zathey – Wójcińska

Joanna Zathey – Wójcińska ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Grzegorza Kurzyńskiego. W 2005 roku ukończyła również podyplomowe studia w zakresie kameralistyki w klasie prof. Dory Schwarzberg w Accademia di Musica w Pinerolo (Włochy). W czerwcu 2015 uzyskała tytuł doktora sztuki.

Od 1999 roku pracuje jako pianistka-kameralistka w Katedrze Instrumentów Smyczkowych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, od roku akademickiego 2015/2016 na stanowisku adiunkta. Również od 1999 roku jest nauczycielem w OSM II stopnia im. J. Kaliszewskiej przy ZSM w Poznaniu, współpracuje z klasami skrzypiec i klarnetu, a także prowadzi zespoły kameralne. Wraz z uczniami i studentami bierze udział w konkursach skrzypcowych i klarnetowych otrzymując liczne wyróżnienia za wybitne walory artystyczne partii fortepianu.

Była oficjalnym pianistą XIII Międzynarodowego Konkursu im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (2006), na I Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Karol Szymanowski in memoriam w Toruniu (2007), na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków im. S. Serwaczyńskiego w Lublinie (2014, 2017) oraz na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego w Lublinie (2015 i 2018), a także na II Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym „Jak Wieniawski” w Lublinie (2019). Od wielu lat jest zapraszana do współpracy podczas Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. G. Ph. Telemanna w Poznaniu.

Prowadzi wykłady oraz warsztaty dla nauczycieli pianistów-kameralistów poświęcone zagadnieniom wykonawczym muzyki kameralnej. Od 2011 roku tworzy duet ze skrzypkiem Jarosławem Nadrzyckim, z którym wystąpiła m. in.: na międzynarodowym festiwalu Ohrid Summer Festival w Macedonii 2011 roku, w 2015 roku wspólnym recitalem zainaugurowali cykl koncertów pt. „Recitale Mistrzowskie” w nowej siedzibie NOSPR-u w Katowicach, natomiast w maju 2019 roku wystąpili na szeregu koncertów podczas Festiwalu Polsko-Rosyjskiego „Młodzieżowa Akademia Sztuki” w Moskwie. Owocem ich współpracy jest płyta z sonatami na skrzypce i fortepian J. Brahmsa (wyd. Orphée Classics), która ukazała się w listopadzie 2018 roku.