VI Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy w Lublinie

„Jak Wieniawski” Lublin 2024

1. ORGANIZATORZY KONKURSU

Fundacja Misja Dzieciom
Centrum Rozwoju i Edukacji Champion w Lublinie

2. ORGANIZACJA KONKURSU

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia i studentów
Konkurs odbędzie się w dniach 3 – 5 czerwca 2024 r. w Sali Trybunału Koronnego w Lublinie

Grupy wiekowe:

   • KATEGORIA A – rocznik 2015 i młodsi
   • KATEGORIA B – rocznik 2014 – 2013
   • KATEGORIA C – rocznik 2012 – 2011
   • KATEGORIA D – rocznik 2010 – 2009
   • KATEGORIA E – rocznik 2008 – 2007
   • KATEGORIA F – rocznik 2006 – 2005
   • KATEGORIA G – rocznik 2004 – 2003

3. OBOWIĄZUJĄCY PROGRAM

Dwa utwory:

  • utwór na skrzypce solo (każdy utwór bez fortepianu np. etiuda, kaprys, fantazja, jedna część sonaty, partity J. S. Bacha…)
  • utwór z towarzyszeniem fortepianu np. do wyboru: koncert – część pierwsza lub druga i trzecia lub utwór dowolny lub miniatura 
   program należy wykonać z pamięci

 

4. LIMITY CZASOWE:

   • Kategoria A i B do 10 minut
   • Kategoria C i D do 15 minut
   • Kategoria E , F, G do 20 minut

5. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

   • 1. Przesłanie zgłoszenia w terminie do 15.05.2024 (decyduje data wpływu) poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia , dostępnego na stronie www.jakwieniawski.pl
   • 2. Dokonanie opłaty wpisowej 200 zł

    Centrum Rozwoju i Edukacji Champion
    PKO BP numer 79 1440 1273 0000 0000 1493 5061
    tytułem: Konkurs „Jak Wieniawski”, Imię i Nazwisko

   • Zgłoszenie na konkurs bez uiszczenia opłaty wpisowej jest nieważne.
   • Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie konkursu.

6. JURY

Przesłuchania konkursowe ocenia Jury. Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne.

7. NAGRODY

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa , natomiast laureaci poszczególnych grup dodatkowo nagrody rzeczowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

Wszelkie aktualne informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.jakwieniawski.pl
Informacji udziela dyrektor konkursu Maria Dmowska:
telefon 501360486
e-mail: [email protected]

Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza:
1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz jego opiekuna. Dane będą przetwarzane przez organizatora na potrzeby realizacji konkursu. Organizator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 2. Wyrażenie zgody na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku, danych i wypowiedzi osoby zgłaszającej się w związku z udziałem w konkursie, a także udostępnianiu informacji o konkursie oraz relacjonowaniu jego przebiegu.