Zgłoszenie uczestnika niepełnoletniego na kurs mistrzowski 2023, Kazimierz Dolny,