Regulamin

Letnich Warsztatów Muzycznych 
Kazimierz Dolny 2024

§ 1.

 1. Organizator Letnich Warsztatów Muzycznych:
  Fundacja Misja Dzieciom oraz Centrum Rozwoju i Edukacji Champion ul.Radości 8, Lublin 20-530
 2. Adresaci:
  Kurs jest skierowany do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.
 3. Termin:
  Kurs odbędzie się w terminie od 17 do 24 sierpnia 2024r.
 4. Miejsce:
  Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Juliusza Małachowskiego 17 , Kazimierz Dolny nad Wisłą
 5. Cena:
  • Całkowity koszt kursu wynosi 2790 zł, w tym zaliczka 500 zł płatna do 5 dni po wysłaniu zgłoszenia.
  • Termin wpłaty pozostałej części kwoty 31 maja 2024.
  • Cena zawiera:
   – zajęcia w zespole orkiestrowym lub kameralnym
   – 4 lekcje indywidualne (można dokupić dowolną liczbę lekcji 140 zł za 1 lekcję)
   – zajęcia z akompaniatorem
   – koszty zakwaterowania i wyżywienia
   – opiekę wychowawcy
   – program rekreacyjny
 1. Kurs odbywa się w formie kolonii, organizatorzy zapewniają opiekę wychowawców i program animacyjno rekreacyjny.

§ 2.

 1. Warunkiem uczestnictwa jest:
  1. wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz karty kolonijnej dziecka oraz terminowe dokonanie opłat. 
   • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, po wyczerpaniu miejsc kolejne zgłoszenia nie będą przyjmowane.
  2. Wpłata pełnej należności za kurs do dnia 31 maja 2024r.
   Fundacja Misja Dzieciom
   PKO Bank Polski 26 1440 1273 0000 0000 1667 6195
   z dopiskiem „Imię i nazwisko uczestnika ,Warsztaty Skrzypcowe 2024”
 2. W wypadku rezygnacji z uczestnictwa zaliczka nie będzie zwracana. 
 3. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z udziału w kursie. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych, z powodów niezależnych od niego, w takim przypadku, wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.
 5. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie wizerunku uczestnika kursu uwiecznionego na fotografiach lub nagraniach video w celach promocyjnych przez organizatora.

§ 3.

 1. Rejestracja na warsztaty odbywa się pierwszego dnia od godz. 11 do 13.
 2. Każdy z uczestników powinien mieć ze sobą pulpit, nuty do akompaniamentu oraz strój koncertowy.

Kontakt:
www.jakwieniawski.pl
Maria Dmowska
tel. 501 360 486
e-mail: [email protected]