Regulamin

Letnich Warsztatów Muzycznych 
Kazimierz Dolny nad Wisłą 202
1

§1.

1. Organizator Letnich Warsztatów Muzycznych :
Centrum Rozwoju i Edukacji Champion ul.Radości 8, Lublin 20-530.

2. Adresaci:
kurs jest skierowany do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.

3. Termin:
Kurs odbędzie się w terminie od 14 do 21 sierpnia 2021r.

4. Miejsce: Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Juliusza Małachowskiego 17 , Kazimierz Dolny nad Wisłą

5. Cena:
Całkowity koszt kursu wynosi 1960 zł, zaliczka 450 zł płatna pięć dni po wysłaniu zgłoszenia. Termin wpłaty pozostałej części kwoty 31 maja 2021.

Cena zawiera:
– 5 lekcji
– zajęcia z akompaniatorem
– zajęcia w zespole kameralnym lub orkiestrowym
– koszty zakwaterowania i wyżywienia
– opiekę wychowawcy
– program rekreacyjny

6. Kurs odbywa się w formie kolonii, organizatorzy zapewniają opiekę wychowawców i program animacyjno rekreacyjny.

§2.

 • Warunkiem uczestnictwa jest:
  1. wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz karty kolonijnej dziecka oraz terminowe dokonanie opłat.
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, po wyczerpaniu miejsc kolejne zgłoszenia nie będą przyjmowane.
  2. wpłata pełnej należności za kurs do dnia 31 maja 2021r.
  Centrum Rozwoju i Edukacji Champion
  PKO Bank Polski 79144012730000000014935061 z dopiskiem „warsztaty skrzypcowe” 
  w wypadku rezygnacji z uczestnictwa zaliczka nie będzie zwracana. 
  3. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z udziału w kursie. 
  4. Warunkiem udziału dla uczestników niepełnoletnich jest zgoda opiekuna prawnego dołączona do formularza zgłoszeniowego. 
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych, z powodów niezależnych od niego, w takim przypadku, wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.
  6. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie wizerunku uczestnika kursu uwiecznionego na fotografiach lub nagraniach video w celach promocyjnych przez organizatora.

§3.

 1. Rejestracja na warsztaty odbywa się pierwszego dnia od godz. 12 do 14.
 2. Każdy z uczestników powinien mieć ze sobą pulpit, nuty do akompaniamentu oraz strój koncertowy.

Kontakt:
www.jakwieniawski.pl
Maria Dmowska
tel. 501 360 486
e-mail: [email protected]