Regulamin Letniego Mistrzowskiego Kursu Muzycznego
Kazimierz Dolny nad Wisłą 2022

§1.

Organizator:
Fundacja Misja Dzieciom
Centrum Rozwoju i Edukacji Champion
ul.Radości 8, Lublin 20-530.

Adresaci:
kurs jest skierowany do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, oraz studentów.

Termin:
Kurs odbędzie się w dniach
14-21 sierpnia 2022 Kurs standard
14-23 sierpnia 2022 Kurs intensywny

Miejsc kursu i zakwaterowania:
Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
ul. Juliusza Małachowskiego 17 , Kazimierz Dolny nad Wisłą

Cena kursu zawiera:

  • indywidualne lekcje
  • zajęcia z akompaniatorem
  • możliwość udziału w koncertach
  • zajęcia z orkiestry i koncerty z orkiestrą
  • koszty zakwaterowania i wyżywienia
  • opiekę wychowawcy w przypadku uczestników niepełnoletnich
  • program rekreacyjny i animacyjny

§2.

Warunkiem uczestnictwa jest:
1. wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz karty kolonijnej dziecka (w przypadku osoby niepełnoletniej). 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, po wyczerpaniu miejsc kolejne zgłoszenia nie będą przyjmowane.

2. W ciągu 5 dni od wysłanego zgłoszenia należy wpłacić zaliczkę 550 zł

3. pozostałą część kwoty należy wpłacić do dnia 31 maja 2022r.

dane do przelewu:

Fundacja Misja Dzieciom
PKO Bank Polski 26 1440 1273 0000 0000 1667 6195 z dopiskiem „mistrzowski kurs Jak Wieniawski” 
w wypadku rezygnacji z uczestnictwa zaliczka nie będzie zwracana.

4. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z udziału w kursie.

5. Warunkiem udziału dla uczestników niepełnoletnich jest zgoda opiekuna prawnego dołączona do formularza zgłoszeniowego.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych, z powodów niezależnych od niego, w takim przypadku, wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.

7. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie wizerunku uczestnika kursu uwiecznionego na fotografiach lub nagraniach wideo w celach promocyjnych przez organizatora publikowanych na stronie www.jakwieniawski.pl oraz w portalach społecznościowych. Przesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia rekrutacji i organizacji Mistrzowskiego Kursu Muzycznego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

§3.

1. Kurs rozpoczyna się obiadem kończy śniadaniem  
2. Terminy koncertów będą podane przed rozpoczęciem kursu
3. Każdy z uczestników powinien mieć ze sobą pulpit, nuty do akompaniamentu oraz strój koncertowy.

Kontakt:
www.jakwieniawski.pl
dyrektor kursu:
Maria Dmowska
tel. 501 360 486
e-mail: [email protected]