Regulamin Letniego Mistrzowskiego Kursu Muzycznego
Kazimierz Dolny nad Wisłą 2021

§1.

 1. Organizator:
  Centrum Rozwoju i Edukacji Champion ul.Radości 8, Lublin 20-530.
 2. Adresaci:
  kurs jest skierowany do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, oraz studentów.
 3. Termin:
  Kurs odbędzie się w dniach od 13 do 23 sierpnia 2020r.

13-18 sierpnia 2021 Kurs podstawowy Turnus 1

18-23 sierpnia 2021 Kurs podstawowy Turnus 2

13-23 sierpnia 2021 Kurs intensywny

14-21 sierpnia 2021 Kurs standard

 1. Miejsc kursu i zakwaterowania:

Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,

ul. Juliusza Małachowskiego 17 , Kazimierz Dolny nad Wisłą

 1. Cena kursu zawiera :

indywidualne lekcje

zajęcia z akompaniatorem

– możliwość udziału w koncertach

koszty zakwaterowania i wyżywienia

opiekę wychowawcy w przypadku uczestników niepełnoletnich

program rekreacyjny

§2.

Warunkiem uczestnictwa jest:
1. wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz karty kolonijnej dziecka (w przypadku osoby niepełnoletniej). 

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, po wyczerpaniu miejsc kolejne zgłoszenia nie będą przyjmowane.

2. W ciągu 5 dni od wysłanego zgłoszenia należy wpłacić zaliczkę 550 zł

3. pozostałą część kwoty należy wpłacić do dnia 31 maja 2021r.
dane do przelewu:

Centrum Rozwoju i Edukacji Champion
PKO Bank Polski 79144012730000000014935061

z dopiskiem „mistrzowski kurs skrzypcowy Jak Wieniawski” 
w wypadku rezygnacji z uczestnictwa zaliczka nie będzie zwracana.

4. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z udziału w kursie. 
5. Warunkiem udziału dla uczestników niepełnoletnich jest zgoda opiekuna prawnego dołączona do formularza zgłoszeniowego. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych, z powodów niezależnych od niego, w takim przypadku, wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.
7. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie wizerunku uczestnika kursu uwiecznionego na fotografiach lub nagraniach wideo w celach promocyjnych przez organizatora publikowanych na stronie
www.jakwieniawski.pl oraz w portalach społecznościowych. Przesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia rekrutacji i organizacji Mistrzowskiego Kursu Wiolonczelowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

§3.

1. Kurs rozpoczyna się obiadem kończy śniadaniem  
2. Terminy koncertów będą podane przed rozpoczęciem kursu
3. Każdy z uczestników powinien mieć ze sobą pulpit, nuty do akompaniamentu oraz strój koncertowy.

Kontakt:
www.jakwieniawski.pl
dyrektor kursu:
Maria Dmowska
tel. 501 360 486
e-mail: 
[email protected]