ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY SZKOŁY MUZYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI:

  • KONSULTACJI
  • WARSZTATÓW
  • SEMINARIÓW

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Champion zaprasza do współpracy, w zakresie organizacji warsztatów, seminariów oraz konsultacji dla szkół muzycznych.

Pośredniczymy w realizacji form doskonalenia. Nasza prowizja to 10% od kwoty brutto wynagrodzenia wykładowcy.

Przedstawiamy procedurę organizacji szkolenia:

  1. Szkoła Muzyczna wypełnia zamówienie na szkolenie  (w załączniku).
  2. ODN Champion na podstawie przysłanego zamówienia przygotowuje umowę dla wykładowcy.
  3. Wykładowca wypełnia program szkolenia i umowę.
  4. Na szkoleniu uczestnicy wypełniają listę obecności i arkusz ewaluacji.
  5. Po szkoleniu ODN Champion wystawia fakturę na szkołę,dokonuje przelewu wynagrodzenia dla wykładowcy zgodnie z umową,rozliczenia z Zus-em i Urzędem Skarbowym, wystawia PIT dla wykładowcy.
  6. Prowizja wynosi 10% od kwoty brutto wynagrodzenia dla wykładowcy.

serdecznie zapraszam, Maria Dmowska

Kontakt:
Maria Dmowska 501 360 486
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Champion
Wpis numer 50 w ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli Samorządu Województwa Lubelskiego

Dokumenty do pobrania:

PROGRAM_SZKOLENIA