Państwowe Konserwatorium im N.Rimskiego-Korsakowa w Sankt-Petersburgu I Koncertmistrz (1994-2014) Filharmonii Lubelskiej Nauczyciel klasy skrzypiec w OSM I-II st. im.K.Lipińskiego w Lublinie od 1991r. Założyciel i I skrzypce kwartetu “WIENIAWSKI-KWARTET” Współpraca z licznymi orkiestrami i zespołami kameralnymi , liczne recitale solowe organizowane we współpracy z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Urzędem Miasta Lublin oraz Lubelskim Urzędem Wojewódzkim.