Wladislaw WinokurowWladislaw Winokurow (urodzony w 1980 roku w Kijowie, na Ukrainie) miał kontakt z muzyką od najmłodszych lat: urodził się w rodzinie muzyków i dzięki swojemu ojcu rozpoczął naukę muzyki w wieku pięciu lat. Kiedy miał dziesięć lat zdobył cenne doświadczenie jako solista w Kijowskiej Orkiestrze Kameralnej. W roku 1991 przeniósł się do Austrii, gdzie studiował na University of Music and Performing Arts w Wiedniu w klasie profesora Borisa Kuschnira i ukończył tę uczelnię z wyróżnieniem. Wladislaw Winokurow jest założycielem i pierwszym skrzypkiem kwartetu smyczkowego Gliere String Quartet. Od czasu zdobycia pierwszej nagrody na Międzynarodowym Konkursie Beethovenowskim w roku 2012 jest zapraszany na liczne festiwale międzynarodowe i ma wypełniony grafik koncertowy. Regularnie współpracuje z Wiedeńską Orkiestrą Symfoniczną, Vienna Concert-Verein (Zespołem Wiedeńskiej Orkiestry Symfonicznej), Wiedeńskimi Muzykami Klasycznymi (Zespołem Wiedeńskiej Orkiestry Symfonicznej), Wiedeńskimi Solistami Smyczkowymi (Zespołem Orkiestry Filharmoników Wiedeńskich), Strauss Festival Orchestra, itp. W 2010 roku został wykładowcą Szkoły Muzycznej Margareten, gdzie prowadzi zajęcia ze skrzypiec. Od 2012 do 2013 roku był starszym wykładowcą (zastępcą na zajęciach przygotowawczych) na University of Music and Performing Arts w Grazu. Od roku 2010 ma na swoim koncie wiele sukcesów, w tym pierwsze nagrody na licznych konkursach krajowych i międzynarodowych, takich jak Bravo Concours (Concours Grumiaux, Belgia), Vasa Prihoda Competition (Czechy), Vienna Festival (Austria), Prima La Musica (Muzyka Solowa i Kameralna), itp. Prowadzi kursy mistrzowskie na poziomie krajowym i międzynarodowym, na przykład w Towarzystwie im. Wieniawskiego (Polska). Członek jury na Prima La Musica. Założyciel i przewodniczący Towarzystwa Artystyczno-Kulturalnego zajmującego się promocją muzyki wśród młodzieży. Dyrektor artystyczny uruchomionego przez siebie kursu mistrzowskiego “Cultural Worlds Master Class”. Od roku 2015 jest wykładowcą w specjalistycznej grupie smyczkowej w Szkole Muzyki w Wiedniu.